Π.Ν.Ο, ανανέωση πιστοποιητικών Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 17/11/2021

Π.Ν.Ο, ανανέωση πιστοποιητικών Σωστικών - Πυροσβεστικών Μέσων

Εξακολουθεί να υπάρχει και να οξύνεται καθημερινά το πρόβλημα, ιδιαίτερα για τα πιστοποιητικά των Ναυτικών των διεθνών πλόων, παρά την παράταση ισχύος τους για έκτη συνεχή φορά!!!

ΑΡΧΕΙΑ