Π.Ν.Ο. Δυναμική παρέμβαση κατά της απόρριψης της αίτησης του Δ.Σ. της Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 29/11/2022

Π.Ν.Ο. Δυναμική παρέμβαση κατά της απόρριψης της αίτησης του Δ.Σ. της Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.

…για την συμπληρωματική αναδιανομή στους δικαιούχους Ναυτικούς μέρους των πλεονασμάτων του.


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ