Π.Ν.Ο. Ενημέρωση του Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την 24ωρη Παν-Πειραϊκή απεργία στα πλοία

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 07/03/2023

Π.Ν.Ο. Ενημέρωση του Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με την 24ωρη Παν-Πειραϊκή απεργία στα πλοία

ΑΡΧΕΙΑ