Π.Ν.Ο. Επίδομα Σιτίσεως Σπουδαστών Α.Ε.Ν. Κρήτης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 09/12/2022

Π.Ν.Ο. Επίδομα Σιτίσεως Σπουδαστών Α.Ε.Ν. Κρήτης

Επιστολή προς τον Υ.ΝΑ.Ν.Π. για άμεση παρέμβαση, προκειμένου να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν τα εύλογα και βάσιμα παράπονα των σπουδαστών.