Π.Ν.Ο. Επιστολή στον Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με τις μειωμένες ειδικές οργανικές θέσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 10/03/2023

Π.Ν.Ο. Επιστολή στον Υ.ΝΑ.Ν.Π., σχετικά με τις μειωμένες ειδικές οργανικές θέσεις