Π.Ν.Ο. Καμία βελτίωση δεν παρατηρείται στην εξυπηρέτηση των Ναυτικών από την Υπηρεσία Μητρώων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 12/10/2023

Π.Ν.Ο. Καμία βελτίωση δεν παρατηρείται στην εξυπηρέτηση των Ναυτικών από την Υπηρεσία Μητρώων

ΑΡΧΕΙΑ