Π.Ν.Ο. Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ετών 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 21/07/2023

Π.Ν.Ο. Νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ετών 2023-2024

Νέα Σ.Σ.Ε. Πλοιάρχων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών

Νέα Σ.Σ.Ε. Ακτοπλοϊκών

Νέα Σ.Σ.Ε.  Πληρωμάτων Μεσογειακών και Τουριστικών Επιβατηγών

Νέα Σ.Σ.Ε. Πορθμείων