Π.Ν.Ο. Πρόσκληση Σύγκλησης ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 07/06/2021

Π.Ν.Ο. Πρόσκληση Σύγκλησης ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι πέρας των εργασιών, στην Αίθουσα Αμφιθεάτρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, οδός Ομηρίδου Σκυλίτση 19.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF.