Π.Ν.Ο. / Πρώτη αποτίμηση της 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 13/02/2023

Π.Ν.Ο. / Πρώτη αποτίμηση της 48ωρης προειδοποιητικής απεργίας

… της 8 & 9 Φεβρουαρίου 2023.