Π.Ν.Ο./Δεκτές όλες οι προτάσεις και εισηγήσεις του Γενικού Γραμματέα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 14/10/2022

Π.Ν.Ο./Δεκτές όλες οι προτάσεις και εισηγήσεις του Γενικού Γραμματέα

…κατά τη συνεδρίαση της Διοίκησης της Π.Ν.Ο. την 13η Οκτωβρίου 2022.