Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 05/08/2021

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας
- Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
- Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος