Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 02/06/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ν.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενδιαφέρεται για την συγγραφή των εξής διδακτικών βιβλίων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.):

α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν.

β. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ, για την ειδικότητα Μηχανικών Ε.Ν……