Προστασία Ναυτικών σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 06/07/2023

Προστασία Ναυτικών σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων

Θέρους 2023.