Προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 20/04/2022

Προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας…

… Δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία.