Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα - μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς κορωνοϊού

COVID-19 - 04/04/2022

Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα - μέτρα προστασίας δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς κορωνοϊού

… με ισχύ από τις 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τις 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00.