Ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο…

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 24/03/2022

Ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο…

… η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (I.M.O).