Ρωσία: Νέα παράταση ισχύος πιστοποιητικών

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 20/12/2022

Ρωσία: Νέα παράταση ισχύος πιστοποιητικών

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 4237/Add.31/14.12.2022 εγκυκλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization - IMO), με την οποία κοινοποιείται προς τα μέλη του IMO ενημερωτική επιστολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την νέα παράταση ισχύος, έως και την 31.3.2023, του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι Ρωσικές Αρχές σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW, 1978 (Episinaptomeno egrafo).

Η παράταση χορηγείται χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες εγγραφές στα εν λόγω πιστοποιητικά ή έκδοση νέων πιστοποιητικών.