Ρωσία: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW, 1978

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 30/03/2022

Ρωσία: Παράταση ισχύος πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW, 1978

Εγκύκλιος-Επιστολή του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization - IMO), με την οποία κοινοποιείται προς στα μέλη του ενημερωτική επιστολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την νέα παράταση ισχύος του συνόλου των πιστοποιητικών που εκδίδουν οι Ρωσικές Αρχές σύμφωνα με την Δ.Σ. STCW, 1978 (Συν. 1).

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, η χορήγηση παράτασης ισχύος των πιστοποιητικών STCW σε όλα τα πιστοποιητικά των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή πρόκειται να λήξει έως και την 30.6.2022.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των πιστοποιητικών που λήγουν κατά την 30.6.2022 είτε επειδή οι κάτοχοί τους βρίσκονται εν πλω είτε λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τον περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19, η ισχύς των εν λόγω πιστοποιητικών επεκτείνεται για άλλους τρεις μήνες, δηλ. έως και την 30.9.2022.