Ρωσο-Ουκρανική Κρίση και Θαλάσσιες Μεταφορές – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 08/04/2022

Ρωσο-Ουκρανική Κρίση και Θαλάσσιες Μεταφορές – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Τροποποίηση εγκυκλίου Μικτής Στρατιωτικής Επιτροπής Lloyds Market Association (LMA).