Σχέδια εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS σε ελληνικά πλοία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 28/02/2024

Σχέδια εγκατάστασης ραδιοεπικοινωνιών GMDSS σε ελληνικά πλοία

- ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ -