Σχολή Ασπροπύργου Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων. Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιων καθηγητών

Α.Ε.Ν. - 21/07/2021

Σχολή Ασπροπύργου Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων. Ανακοίνωση Πρόσληψης Ωρομίσθιων καθηγητών

Για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.