Σιέρα Λεόνε. Εφαρμογή του Κανονισμού ΙΜΟ 2020 Sulphur Cap

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 16/08/2021

Σιέρα Λεόνε. Εφαρμογή του Κανονισμού ΙΜΟ 2020 Sulphur Cap

Επιβολή τέλους (ΙΜΟ 2020 service charge) και διαδικασία επιβολής προστίμου.

Εφαρμογή: Σε όλα τα πλοία που καταπλέουν στα λιμάνια Freetown, Pepel, Nitti και σε καθορισμένες περιοχές αγκυροβολίων της Σιέρα Λεόνε.

 

ΑΡΧΕΙΑ