Συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Α.Ε.Ν. - 08/07/2021

Συγγραφή διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Επανάληψη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος από Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΔΕΚΝ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ.