Συγχαρητήριες επιστολές του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφυλακής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 18/09/2021

Συγχαρητήριες επιστολές του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφυλακής

Στους Πλοιάρχους και τα πληρώματα των Ε/Γ-Γ/Χ “SEA JET 2” και “Φ/Γ ΙΑΠΕΤΟΣ”, για τη διάσωση των 16 επιβαινόντων του Θ/Γ “ACVITANNIA”.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ