Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών για την ισοτίμηση τίτλων ναυτικών σχολών…

Α.Ε.Ν. - 03/11/2022

Συγκρότηση Επιτροπής Ισοτιμιών για την ισοτίμηση τίτλων ναυτικών σχολών…

… τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού, με τους τίτλους σπουδών των ΑΕΝ.