Συμμετοχή ΠΝΟ στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ στις 6-4-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - 31/03/2022

Συμμετοχή ΠΝΟ στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ στις 6-4-2022

… με 24ωρη Πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων.

ΑΡΧΕΙΑ