Συμπερίληψη στο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ) παραπομπής στις διαδικασίες κυβερνοασφάλειας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 14/02/2022

Συμπερίληψη στο Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ) παραπομπής στις διαδικασίες κυβερνοασφάλειας

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων του κυβερνοχώρου στη ναυτιλία.