Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης…

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 04/03/2024

Συνεδρίασε το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης…

… με θέμα: Διαβούλευση αναφορικά με τη διαμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.