Συνέντευξη του κ. Steve Cotton, Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 05/07/2023

Συνέντευξη του κ. Steve Cotton, Γενικού Γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF)

Είμαστε εδώ γιατί η ΠNO είναι μια από τις παλαιότερες Ομοσπονδίες που ανήκουν στην δύναμη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) και η μεγαλύτερη Ομοσπονδία Ναυτικών.

Αυτή την εβδομάδα συγκεντρώσαμε συνδικάτα από την Ιταλία, την Κύπρο, την Κροατία για να εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια ισχυρή συνεργασία όσον αφορά την επιβολή των πολιτικών της ITF στον τομέα της Ναυτιλίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Αναγνωρίζουμε επίσης τη σημασία της Ελληνικής Ναυτιλιακής κοινότητας και πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε την ΠΝΟ για να αντιμετωπίσει τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία;

Βλέπουμε την ανάγκη να συνεργαστούμε με σωστούς κανονισμούς, σεβόμενοι τους πλοιοκτήτες όταν πρόκειται για την προστασία των Ναυτικών του μέλλοντος.

Η επίκαιρη συζήτηση σχετικά με την πράσινη ναυτιλία δημιουργεί σημαντική ανησυχία για αυτή καθ’ αυτή την υπόσταση των ναυτικών.

Εξαιτίας αυτού, έχουμε μια συνεργασία με τον ΟΗΕ, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και τους κοινωνικούς μας εταίρους, το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο.

Αυτό το εγχείρημα περιγράφεται ως μια δίκαιη μετάβαση για τους Ναυτικούς και υπολογίζουμε ότι από την τρέχουσα αγορά εργασίας των 1,9 εκατομμυρίων Ναυτικών, έως και 800.000 θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτούν ή να αναβαθμιστούν.

Η διαδικασία της επανεκπαίδευσης και η αναβάθμισης των Ναυτικών είναι ζητήματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις καθώς δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο ποια θα είναι τα εναλλακτικά καύσιμα για τη λειτουργία των πλοίων στον παγκόσμιο στόλο.

Αλλά έχουμε αναγνωρίσει ότι προκειμένου για μια δομημένη δίκαιη μετάβαση που θα διασφαλίζει ότι όλοι οι σημερινοί Ναυτικοί προστατεύονται από αυτή την διαδικασία, είναι ουσιώδες να εργαστούμε μαζί με τους εργοδότες και την κυβέρνηση για να διασφαλίσουμε ότι θα το κάνουμε αυτό με εποικοδομητικό τρόπο.

Άλλα θέματα

Αναγνωρίζουμε στην Ελλάδα, με τη μακρά ναυτική της ιστορία, ότι αντιμετωπίζουμε μια επικείμενη κρίση λόγω της έλλειψης Ελλήνων Ναυτικών.

Ανησυχούμε πολύ που αρκετοί νέοι δεν βρίσκουν ελκυστικό το Ναυτικό επάγγελμα, και ως εκ τούτου η μακρά και πλούσια παράδοση της Ελλάδας, ως ναυτιλιακού έθνους, θα δεχθεί πίεση, γι’ αυτό και η ΠΝΟ έχει ήδη διαμορφωμένες θέσεις και προτάσεις για την προσέλκυση νέων στο Ναυτικό επάγγελμα.

Και πάλι, επιθυμούμε να συνεργαστούμε με την ΠNO για να διασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε τη Ναυτιλία όσο το δυνατόν πιο ελκυστική και επίσης προσβάσιμη, είτε πρόκειται για την κατηγορία των ποντοπόρων είτε για τα επιβατηγά οχηματαγωγά.

Αναγνωρίζουμε ότι αυτό είναι επίσης σημαντικό για πολλούς Έλληνες πλοιοκτήτες, ότι παραδοσιακά οι Ναυτικοί έρχονται στη συνέχεια στην στεριά και γίνονται μέρος των δραστηριοτήτων των ναυτιλιακών εταιρειών.

Πιστεύουμε λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρούμε τρόπους να αυξήσουμε την ελκυστικότητα του κλάδου στους νέους και θα καλωσορίσουμε και ταυτόχρονα θα υποστηρίξουμε συνομιλίες τόσο από τον χώρο της Ναυτιλίας όσο και από την κυβέρνηση σχετικά με το πώς θα διασφαλισθεί ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά Ελλήνων που θα γίνουν οι αυριανοί Έλληνες Ναυτικοί.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η ITF ασκεί σημαντική επιρροή στην προσφορά εργασίας από όλο τον κόσμο. Όμως ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία μείωσε σημαντικά τη διαθεσιμότητα Ναυτικών από την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Αυτό έχει ασκήσει πίεση στη μεγαλύτερη χώρα προσφοράς εργασίας, τις Φιλιππίνες, η οποία έχει μακρόχρονη συνεργασία με την Ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, και μόλις αυτό το προηγούμενο Σαββατοκύριακο συνεργάστηκε η ITF με την κυβέρνηση και τη βιομηχανία των Φιλιππίνων για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν καλά εκπαιδευμένους επαγγελματίες στον τομέα της Ναυτιλίας.

Πιστεύουμε ότι ο αντίκτυπος της δίκαιης μετάβασης και των «Πράσινων» θέσεων εργασίας θα συνεχίσει να θέτει προκλήσεις στον κλάδο. Η Ελλάδα συγκεντρώνει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εργοδοτών στον κόσμο της Ναυτιλίας. Οι Ναυτικοί επίσης είναι ένα σημαντικό μέρος του οικοσυστήματος, και ως εκ τούτου είναι κρίσιμο η ITF να κατανοήσει τις ανάγκες και να θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι εργαζόμαστε συλλογικά με όσους στην Ελληνική αγορά σέβονται τα διεθνή πρότυπα και έχουν μακρά συνεργασία με την ΠΝΟ και την ITF.

 

ΑΡΧΕΙΑ