Τουρκία / Επιβολή νέου μέτρου για τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά του Βοσπόρου

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 01/12/2022

Τουρκία / Επιβολή νέου μέτρου για τη διέλευση πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τα Στενά του Βοσπόρου

Ενημέρωση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π. σχετικά με πρόσφατη ανακοίνωση των Τουρκικών Αρχών εφαρμογής μέτρου που αφορά στην υποχρέωση των πλοίων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο για υποβολή επιστολής ασφαλιστικής κάλυψης από P&I Club, όταν αυτά διέρχονται τα Στενά του Βοσπόρου.

Αφορά όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας.