Τροποποίηση απόφασης κατανομής σπουδαστών/σπουδαστριών

Α.Ε.Ν. - 04/08/2021

Τροποποίηση απόφασης κατανομής σπουδαστών/σπουδαστριών

… που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν., το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022.