Τυποποίηση της υποβολής αιτημάτων των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών….

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 19/04/2022

Τυποποίηση της υποβολής αιτημάτων των Εξουσιοδοτημένων Οργανισμών….

… για την έγκριση προσωρινών εξαιρέσεων από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων.