Υ.ΝΑ.Ν.Π. Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

COVID-19 - 15/09/2021

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

… σε ναυτικούς – μέλη πληρώματος πλοίων.