Υ.ΝΑ.Ν.Π. Εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - 04/03/2021

Υ.ΝΑ.Ν.Π. Εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους

Δημοσίευση Κ.Υ.Α., για την εγγραφή ανέργων ναυτικών στους καταλόγους προσφερόμενων προς ναυτολόγηση και επιδοτούμενων ανέργων…..

ΑΡΧΕΙΑ