Υ.ΝΑ.Ν.Π.: Ενημέρωση για τα επίπεδα ασφάλειας των υπό ελληνική σημαία πλοίων…

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 01/03/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π.: Ενημέρωση για τα επίπεδα ασφάλειας των υπό ελληνική σημαία πλοίων…

… στους λιμένες Ουκρανίας – Ρωσίας, στη Μαύρη και Αζοφική Θάλασσα.