Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Σύσταση περί Μη Προσέγγισης σε Λιμένες Υεμένης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 27/10/2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Σύσταση περί Μη Προσέγγισης σε Λιμένες Υεμένης

και αποφυγή διάπλου των χωρικών υδάτων της εν λόγω χώρας.