6η παράταση ισχύος πιστοποιητικών….

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 12/11/2021

6η παράταση ισχύος πιστοποιητικών….

Σωστικών – Πυροσβεστικών μέσων και Ιατρικής μέριμνας.