Α.Ε.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ, επαναπροκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών…

Α.Ε.Ν. - 11/01/2022

Α.Ε.Ν. ΚΑΛΥΜΝΟΥ, επαναπροκήρυξη για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών…

Διδακτικών ετών 2021-2022 και 2022-2023. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.