Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 24/02/2021

Α.Ε.Ν. ΚΥΜΗΣ Επαναπροκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΚΥΜΗΣ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2020-2021 για το εαρινό εξάμηνο, επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και ισχύει και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/7451/2021/29-01-2021 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ Δ΄, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν...


ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ.