Α.Ε.Ν. Μακεδονίας, επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού…

Α.Ε.Ν. - 11/01/2022

Α.Ε.Ν. Μακεδονίας, επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού…

Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-22 & 2022-23.