Α.Ε.Ν ΣΥΡΟΥ. Προκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 14/06/2021

Α.Ε.Ν ΣΥΡΟΥ. Προκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολής τα διδακτικά έτη 2021-2022 και 2022-2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ PDF.