Α.Ε.Ν. ΥΔΡΑΣ, Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Α.Ε.Ν. - 28/06/2021

Α.Ε.Ν. ΥΔΡΑΣ, Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Κατά τα διδακτικά έτη 2021 - 2022 και 2022 - 2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ.