Α.Ε.Ν.Μακεδονίας. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού…

Α.Ε.Ν. - 31/08/2022

Α.Ε.Ν.Μακεδονίας. Επαναπροκήρυξη πρόσληψης έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού…

Επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών ναυτικών μαθημάτων, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.