Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων

Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. - 22/11/2021

Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρχων

Αφορά στην πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, για κάλυψη αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2021-2022.