Απαλλαγή καταβολής κομίστρου. Δημοσίευση Κ.Υ.Α.

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 21/02/2022

Απαλλαγή καταβολής κομίστρου. Δημοσίευση Κ.Υ.Α.

Παροχή Δικαιώματος μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου στα Αστικά Συγκοινωνιακά Μέσα σε δικαιούχους Γ.Ε.Ν.Ε Πειραιά ...