Απάντηση σε επιστολή της Π.Ν.Ο., σχετικά με τον εμβολιασμό των Ελλήνων ναυτικών

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 28/07/2021

Απάντηση σε επιστολή της Π.Ν.Ο., σχετικά με τον εμβολιασμό των Ελλήνων ναυτικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ