Απογραφή Ναυτικών της 20ης Σεπτεμβρίου 2022

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 03/08/2022

Απογραφή Ναυτικών της 20ης Σεπτεμβρίου 2022

Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση διενέργειας της απογραφής πλοίων και πληρωμάτων (ναυτεργατικού δυναμικού).