Αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση καταβολής

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 31/03/2021

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση καταβολής

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Παράταση του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Μάρτιο 2021.