Αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση καταβολής Απριλίου ΄21

Υ.ΝΑ.Ν.Π. - 23/04/2021

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, παράταση καταβολής Απριλίου ΄21

Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Παράταση του χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Απρίλιο 2021.