Διαβίβαση Εγκυκλίων IMO, σχετικά με πιστοποιητικά ναυτικών υπηκοότητας Μιανμάρ και Ρωσίας

ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - 24/06/2022

Διαβίβαση Εγκυκλίων IMO, σχετικά με πιστοποιητικά ναυτικών υπηκοότητας Μιανμάρ και Ρωσίας

…. οι οποίες έχουν εφαρμογή από Παρασκευή, 10 Ιουνίου τ.ε. και Τρίτη, 07 Ιουνίου τ.ε. αντίστοιχα.